Monday, 24 October 2011

Punca Kehancuran Adalah Kelemahan Umat.

Umat Islam adalah umat petunjuk dan pemimpin, yang dipilih Allah SWT untuk menjalankan risalahNya yang kudus, yang diturunkan kepada NabiNya kitab yang suci, berupa cahaya yang terang dan sebutan yang hakim (bijaksana). Kepadanya diturunkan Rasul yang termulia, nabi yang terbaik dan tersuci di antara para nabi dan orang-orang suci. Nabi yang dimaksudkan tidak lain lagi selain dari Nabi agung yg kita sanjung, Muhammad bin Abdullah SAW.

Dengan demikian maka jelaslah bagi kita bahawa umat Islam adalah umat syahadah (umat yg tampil menjadi saksi) kelak di hadapan Tuhan: Agar kamu menjadi saksi atas manusia, dan Rasul menjadi saksi pula atas kamu”.

Allah SWT memilih umat ini. Lalu umat ini pun memikul amanah dengan jujur, menyampaikan dakwah dengan azam yang jitu, berjihad di jalan Allah SWT dengan sebenar-benar jihad, menyerahkan jiwa dan raganya. Kerana itu, maka Allah SWT memuliakannya dan setelah itu menjadikannya sebaik-baik umat dikalangan manusia, membukakan apa-apa yang menutupi hati sebagaimana terbukanya di hadapannya tempat keluar dan tempat bertahan.

Setiap tempat yang ia masuki bermaksud untuk memakmurkan, bukan meruntuhkan; membangunkan bukan untuk menghancurkan; bersaudara dan tolong-menolong bukan hendak menipu dan menjajah di tangan umat Islamlah perintis kemakmuran lebih daripada tiga abad lamanya.

Tetapi kemudian lemahlah kekuasaan itu apabila hilang pusat kekuatannya, iaitu kekhalifahannya dengan mudah ia dimasuki oleh negara-negara kafir  lalu membahagi-bahagikannya menjadi beberapa umat, walaupun sebelumnya mereka adalah satu umat. “Inilah umat kamu yg satu, dan Aku adalah Tuhan kamu, maka hendaklah kamu menyembah Aku”.

Negeri mereka dipecah-pecahkan oleh negara-negara kafir menjadi banyak pemerintahan, walaupun sebelumnya mereka adalah sebuah Negara yang bersatu padu, diperintah oleh satu pemimpin, mempunyai satu ilmu, yakni ilmu tauhid dan kesatuan.

Inilah musibah-musibah yang tidak pernah berhenti menimpa kaum Muslimin; cubaan, bala dan malapetaka datang bersilih ganti seolah-olah tidak ada negeri lain yang didatanginya kecuali negeri dan tempat tinggal kaum Muslimin. Mengapa kita yang lebih banyak menerima keburukan berbanding umat lain.

Peranan kita dalam politik, pemikiran, akhlak, sosial dan banyak lagi unsur lain tidak bersinar di negeri umat Islam, seolah-olah kita tidak pernah memperolehi kemuliaan dan juga kita bukan anak-anak orang yang pernah mempunyai kemegahan dan kewibawaan.

Kita adalah keturunan mereka yang telah meninggikan ilmu jihad, mereka yang telah menakluki banyak Negara, mereka yang telah menempatkan manusia ke tempat yang aman dan selamat, yakni Islam.

Umat Islam dahulu merupakan pemimpin yang didengar kata-katanya dan dipatuhi perintahnya; kekuasaan politik sekian lama berada ditangan kita, laungan kita disambut dan seruan kita dijawab oleh seluruh penghuni dunia, kerana mereka yakin akan kejujuran kita.

Lalu, apakah yang mencampakkan kita sehingga membalikkan sejarah kemegahan itu?. Kita berpecah-pecah kerana tingkah laku kita seperti Saba’. Arah dan usaha kita ditentukan oleh umat yang lain, kerana suara mereka di telinga kita lebih menakutkan daripada ngauman serigala?.

Kelemahan kitalah menyebabkan orang lain berani menguasai kita, akhirnya kita diperalat sesuka hati oleh orang-orang jahat, kita diperintah oleh orang-orang yang berdosa. Kita memang sudah lemah di mata manusia dan Tuhan, bahkan kita lemah di mata keluarga dan diri kita sendiri.

Bukankah Allah SWT telah memilih kita sebagai umat yg terbaik. Renungkanlah diri kita. Kita berada di mana di sisi Allah.. Wallahualam..

No comments:

Post a Comment